Isıl İşlemli Keresteler

Şirketimiz, Uluslararası Bitki Sağlığı Konvansiyonu (IPPC) tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeler hakkındaki standartlara ulaşmıştır ve resmi olarak Isıl İşlem tekniğini kullanma hakkını elde etmiştir.

Isıl İşlem Değişik ısı aralıkları, değişik işlem süreleri ve teknikleri işlenmekte olan ahşaba farklı özellikler katar. Ahşap çeşitli form ve şekillere sokulurken gereksinime göre ebat ve biçimsel stabilite, termal yalıtkanlık, çürümeye karşı dayanıklılık ve esneklik özellikleri geliştirilir. Isıl işlemi sayesinde, ahşap içerisinde meydana gelen kimyasal değişikliklerin yanısıra, ahşabın içerisindeki rutubet oranına bağlı olarak ahşabın büzüşmesi veya genleşmesi sorun olmaktan çıkar. Ahşap hafifler. İşlemi sonucunda, Hemicellulose’ların ( şeker zincirleri ) parçalanması ile de ahşap içerisinde çürümeye neden olan mikro organizmalar için yeterli besin kaynağı kalmaz.

Kereste türü ve son ürünün gereksinimlerine göre prosesin optimizasyonun yapılması, tek tek ardışık olmayan ve farklı zamanlarda üretilen partilerin renk, kalite, ölçülendirme gibi özelliklerinin devamlılığını sağlar. Üretilen ürünler hiçbir kimyasal madde kullanılmadan su buharı ile yüksek ısıl işleme tabii tutularak üretilen, sağlamlığını ispatlamış, çevre dostu, insan sağlığına uygun, uzun ömürlü ve her türlü iklim koşullarına uygundur.